Conscious Leadership – Det bedste frem i dig og dit team (FOR LEDERTEAMS)

Conscious Leadership – Det bedste frem i dig og dit team (FOR LEDERTEAMS)

Rammen er et intensivt og innovativt døgn (fra kl. 9 første dag til kl. 17 den næste dag – internat) for dig og dit ledelsesteam.

En af de ofte oversete forudsætninger for nytænkning, innovation og kreativitet er det, som vi kunne kalde ”State of Mind” eller ”Naturlig High Performance”.

Dette intensive døgn er således en invitation til for en stund at forlade hverdagens driftsrum, sætte tempoet ned og fordybe jer sammen – ikke i drift, strategi eller KPI’er, men i det ”komplekse, åbne nysgerrige og brændende spørgsmål”, som I sammen ønsker at undersøge.

På disse to dage får du og dit team en øget bevidsthed på og indsigt i det mentale design, der ligger bag jeres individuelle tanke- og (handle)mønstre. En naturlig konsekvens heraf er bl.a. øget adgang til både kreativitet og nærvær. Det betyder, at jeres fælles erfaringer og faglighed kommer i spil på en anderledes og langt mere fokuseret og værdiskabende måde.

Målet er, at I vender tilbage til hverdagen med friske og nye ideer til konkrete handlinger og initiativer, som I umiddelbart kan bringe i spil i hverdagen.

I vil opleve dette døgn som en del anderledes end andre mere traditionelle seminarer og udviklingsforløb, som I har deltaget på. ”Programmet” vil være mere flydende, emergerende og pauserne længere. Internatet skaber rum for intensitet, intimitet og fordybelse. På den måde skaber vi de bedste betingelser for, at I sammen opnår dybe gennembrud – og gennem nye indsigter finder en frisk og ny måde at se på dagligdagens udfordringer og muligheder. Alt i alt: varige og mere bæredygtige resultater.

Forud for lederdøgnet afholder jeg en 1:1 samtale med hver deltager. Varighed ca. 30-45 min. Formålet er her at skabe en indledende kontakt, at ”gøde jorden” og forberede hver enkelt til en ”anderledes” leder time-out.

Vel mødt til to anderledes, inspirerende og udbytterige dage!

 

Udvikling versus transformation

Når vi taler om udvikling traditionelt, er det oftest som en ændring i situationen, tilstanden. Og mange problemer og udfordringer løser vi da også på bedste vis ved at analysere situationen, finde årsager, definere mål og beslutte hvilke handlinger, der skal sættes i værk samt, hvordan vi løbende vil evaluere på processen. Det kunne man kalde for ”horisontale skift”. Nogle gange er dette blot ikke tilstrækkeligt – der skal noget ”andet” til.

Transformation eller ”vertikale skift” forstår vi her, som et resultat af nye indsigter og en ændring af vores mind-set. Her opdager vi noget helt nyt og frisk. Vi forstår mere eller ser noget dybere. Dette nye og anderledes perspektiv betyder, at vi møder opgaverne, udfordringerne og problemerne – ja, dagligdagen på en ny og anderledes måde. Vi møder vores kolleger og samarbejdspartnere på en helt anden måde; vi bruger vores ressourcer langt bedre og finder dermed nye og mere bæredygtige løsninger.

Einstein talte om præcis det samme, da han sagde:

Relationstræning v. Steen Beck-Hansen - deltager tilfredshed er i top      Vi kan ikke løse vores problemer

med den samme tankegang,

som skabte dem.

Det helt særlige ved transformation er nemlig, at når noget skifter inde i os selv, så påvirker det alt ved os. Det påvirker vores tanker, overbevisninger, perspektiver og handlemønstre i den givne kontekst – og nogle gange også på tværs i helt andre sammenhænge.

Mental ro og overskud, nærvær, refleksion, nysgerrighed, kreativitet og mod er nogle af de ingredienser, der karakteriserer et arbejdsmiljø, der bevidst arbejder med transformation og vertikale skift. Paradigmet bag et sådant arbejdsmiljø er omdrejningspunktet for dette forløb.

Med en mere enkel og samlende overskrift kunne vi også kalde dette paradigme for State of Mind.

 

Hvorfor arbejde med State of Mind?

Selv de mest velforberedte og gennemanalyserede strategier og forandringsprocesser lykkes ikke altid helt, som vi kunne ønske os. Resultaterne udebliver og motivationen falder. Også selvom langt de fleste virksomheder og organisationer bruger mange ressourcer på både forberedelse, implementering og forankring.

En af de oftest oversete årsager, sådan som jeg oplever det, når jeg samarbejder med virksomheder og organisationer i det private såvel som det offentlige, er det ringe eller helt manglende fokus på det mentale overskud – både hos medarbejdere og ledere. Og altså ikke kun den intellektuelle kapacitet, faglighed og erfaring.

Det, jeg taler om, er egenskaber som vedholdenhed, mod, handlekraft, kreativitet, nysgerrighed, samarbejdsevne, empati og engagement. Det er egenskaber, som er forudsætningen for øget trivsel, produktivitet og kvalitet, lavere sygefravær og medarbejderomsætning – og dermed for bæredygtige resultater. Det er forskellen, der gør forskellen. Også når vi taler konkurrencedygtighed.

Derfor er det afgørende mere bevidst at arbejde med State of Mind!

 

Hvad er State of Mind?

 

 

State of Mind er den tilstand, der understøtter og skaber selve forudsætningen for at udnytte det fulde potentiale hos ledere og medarbejdere. Den sætter vores ressourcer, kompetencer og erfaringer i spil – individuelt og sammen med andre.

State of Mind er en enkel måde at italesætte, hvordan vi skaber vores unikke psykologiske oplevelse af virkeligheden – indefra og ud. (Og ikke udefra- og ind). Begrebet gør det mere enkelt at tale om, arbejde med og udvikle det menneskelige potentiale hos både ledere og deres medarbejdere.

 

Før

* 1:1 samtale med hver deltager, (forberedelse, forventningsafstemning).
 

Under

* 1:1 ”check-in” samtale med hver deltager undervejs

Efter

Opfølgende samtaler 1-1,5 time online 1 x mdl. i tre måneder.
 
 
 
Investering
Efter aftale
 

Fagligt udgangspunkt:

Velafprøvede tilgange og teorier især fra Systemisk tænkning, Anerkendende tilgang, IAF baseret facilitering, Neuro-lingvistisk Programmering, Metakognitiv terapi og Insight Principles.

Litteratur – bl.a.:

* Invisible Power – Insight Principles at Work. Manning, Charbit, Krot
* The Inside-Out Revolution. Michael Neill
* Den frygtløse organisation. Amy. C. Edmondson
* Time to Think. Nancy Kline
 
 

Når jeg assisterer mine kunder til bæredygtig forandring, har jeg fokus på tre ting:

  • Jeg laver processer “sammen med”​ og ikke “for”​ mine kunder.
  • Jeg sikrer en forandringsproces, hvor de involverede personer gennem facilitering kan fordybe sig ​- og føle sig både set, hørt og respekteret undervejs. Før, under og efter processen.
  • Jeg er opmærksom på, at altafgørende for et vellykket resultat er et solidt forarbejde, en effektiv styret proces samt en grundig opfølgning og forankring.