Velkommen

Velkommen!

PERSONLIG OG ORGANISATORISK UDVIKLING OG TRANSFORMATION

For ledere:

For ledergrupper:

For private:

Især for skolelærere og pædagoger:

  • SRK – Selvledelse, relationer & kommunikation
  • Formålet med dette forløb er at øge robusthed og trivsel i hverdagen hos lærere og pædagoger – og samtidig skabe bedre indlæringsresultater!
  • Trivsel afhænger i høj grad af evnen til at samarbejde, prioritere og navigere i en ofte travl og omskiftelig hverdag. Det stiller store krav til dine medarbejderes relationskompetence. Og til deres evne til at lede sig selv.
  • Læs mere her: https://www.relationstraening.dk

Når vi assisterer vores kunder til bæredygtig forandring, har vi fokus på tre ting:

  • Vi laver processer “sammen med”​ og ikke “for”​ vores kunder.
  • Vi sikrer en forandringsproces, hvor de involverede personer gennem facilitering kan fordybe sig om “det rigtige” ​- og føle sig både set, hørt og respekteret undervejs. Før, under og efter processen.
  • Vi er opmærksomme på, at altafgørende for et vellykket resultat er et solidt forarbejde, en effektiv styret proces samt en grundig opfølgning og integration.

Fagligt tager vi udgangspunkt i velafprøvede tilgange og teorier, især fra systemisk tænkning, anerkendende tilgang, IAF baseret facilitering og 3P baseret selvudvikling.

Beck-Hansen & Partners er stiftet i 2001 af Steen Beck-Hansen. Indtil da var Steen beskæftiget med ledelse (salg & markedsføring) bl.a. hos Diners Club Danmark A/S, Scandinavian Online A/S, Graphium A/S og SAS International Hotels. Steen har mere end 20 års erfaring som facilitator, coach og underviser. Han formår med sin personlige stil og sit nærvær at skabe engagement og energi i udviklingsprocesser. Med både hjerte og humor omsætter han komplekse, teoretiske ideer til dagligdags ”nede-på-jorden” eksempler, som umiddelbart kan anvendes i hverdagen. I de senere år har Steen løst opgaver for bl.a. en lang række kommuner landet over (primært på skoleområdet), flere regioner samt organisationer og virksomheder som f.eks. Danmarks Radio, Teknologisk Institut, PA Consulting, Alm. Brand, Nokia, Codan forsikring m.fl.