Velkommen

Velkommen!

PERSONLIG OG ORGANISATORISK UDVIKLING OG TRANSFORMATION

Pilotprojekt: Conscious Leadership 2023 – forår. “Få det bedste frem i dig og dit team”

Lederudvikling 2.0: Vil du deltage i et GRATIS – men forpligtende og banebrydende online “live” pilotprojekt med udgangspunkt i din daglige lederpraksis?

Det jeg søger er en lille gruppe af 8-10 dedikerede ledere, som erkender, at et bevidst fokus på udvikling af det mentale overskud – hos både medarbejdere og ledere – er afgørende for at skabe bæredygtige resultater.

Her er, hvad jeg er på udkig efter:

* du er leder af et (leder)team i en privat eller offentlig virksomhed

* du har erfaring med at arbejde med din egen personlige udvikling

* du er villig til at træde ud af din comfort zone – ”at miste fodfæstet for en stund”

* du er nysgerrig og villig til også at aflære – at stille spørgsmålstegn ved det du allerede ”ved”

* du står overfor eller imødeser en snarlig kompleks problemstilling, som kalder på nytænkning, kreativitet og handlekraft

Vil du vide mere? Så sender du mig en mail på [email protected] Fortæl mig: 1. hvor er du leder? 2. Hvor mange er du leder for? 3. Er du leder af ledere? 4. Den ledergruppe du er en del af, hvordan er den sammensat? Så sender jeg dig alle relevante detaljer.

Forud for din eventuelle deltagelse tager vi en afklarende samtale på telefonen, hvor vi sammen vurderer, om det er relevant og tid for dig at deltage.

Jeg udvælger og sammensætter gruppen efterhånden som potentielle deltager melder sig. SÅ FØRST TIL MØLLE! Jeg glæder mig til at høre fra dig!

De bedste hilsner

Steen

For ledere:

For ledergrupper:

For private:

  • NYT: Intensivt og transformerende 13 ugers online “live” personligt udviklingsforløb “Kunsten At Være 2.0.”  Næste hold starter 7. marts 2023.

Især for skolelærere og pædagoger:

  • SRK – Selvledelse, relationer & kommunikation
  • Formålet med dette forløb er at øge robusthed og trivsel i hverdagen hos lærere og pædagoger – og samtidig skabe bedre indlæringsresultater!
  • Trivsel afhænger i høj grad af evnen til at samarbejde, prioritere og navigere i en ofte travl og omskiftelig hverdag. Det stiller store krav til dine medarbejderes relationskompetence. Og til deres evne til at lede sig selv.
  • Læs mere her: https://www.relationstraening.dk

 

Når vi assisterer vores kunder til bæredygtig forandring, har vi fokus på tre ting:

  • Vi laver processer “sammen med”​ og ikke “for”​ vores kunder.
  • Vi sikrer en forandringsproces, hvor de involverede personer gennem facilitering kan fordybe sig om “det rigtige” ​- og føle sig både set, hørt og respekteret undervejs. Før, under og efter processen.
  • Vi er opmærksomme på, at altafgørende for et vellykket resultat er et solidt forarbejde, en effektiv styret proces samt en grundig opfølgning og integration.

Fagligt tager vi udgangspunkt i velafprøvede tilgange og teorier, især fra systemisk tænkning, anerkendende tilgang, IAF baseret facilitering og 3P baseret selvudvikling.

Beck-Hansen & Partners er stiftet i 2001 af Steen Beck-Hansen. Indtil da var Steen beskæftiget med ledelse (salg & markedsføring) bl.a. hos Diners Club Danmark A/S, Scandinavian Online A/S, Graphium A/S og SAS International Hotels. Steen har mere end 20 års erfaring som facilitator, coach og underviser. Han formår med sin personlige stil og sit nærvær at skabe engagement og energi i udviklingsprocesser. Med både hjerte og humor omsætter han komplekse, teoretiske ideer til dagligdags ”nede-på-jorden” eksempler, som umiddelbart kan anvendes i hverdagen. I de senere år har Steen løst opgaver for bl.a. en lang række kommuner landet over (primært på skoleområdet), flere regioner samt organisationer og virksomheder som f.eks. Danmarks Radio, Teknologisk Institut, PA Consulting, Alm. Brand, Nokia, Codan forsikring m.fl.