Inner Wisdom Leadership Immersion

Inner Wisdom Leadership Immersion™️ – Et intensivt og transformerende 7 ugers forløb for dig som leder (inkl. 3 dages internat)

Øget handlekraft, effektivitet, kreativitet og nærvær

Et intensivt og transformerende forløb for dig som leder

Tæt på naturen – og dig selv

En intensiv og transformerende time-out for dig som leder

Dette intensive forløb er en invitation til for en stund at forlade hverdagens driftsrum, sætte tempoet ned og fordybe dig – ikke i drift, strategi eller KPI’er, men i hvad der er hemmeligheden bag at lede, delegere og præstere excellent.

Dit udbytte:

Med et frisk og nyt mind-set og en øget bevidsthed får du lejlighed til at arbejde med konkrete, komplekse problemstillinger og udfordringer fra din egen hverdag. Du vender således tilbage til driften med svar på komplekse problemstillinger og med kreative løsningsforslag og næste skridt – parat til implementering i din organisation.

Forstå, find og frisæt potentialet hos dig selv og dine medarbejdere

Gennem øget bevidsthed vil du i endnu højere grad kunne arbejde aktivt med dit mentale design. Dette gør dig i stand til at forstå, finde og frisætte dit eget personlige potentiale – og i dine medarbejdere. 

En naturlig konsekvens heraf er øget handlekraft, effektivitet, kreativitet og nærvær. Det betyder, at dine erfaringer og faglighed kommer i spil på en langt mere fokuseret og værdiskabende måde.

Anderledes end traditionel lederudvikling

Du vil sikkert opleve, at dette forløb vil være ganske anderledes end andre og mere traditionelle lederudviklingsforløb, som du har deltaget på. Internatformatet skaber tid og rum for fordybelse. Gennem transformerende samtaler udforsker vi sindets natur og dit eget mentale design (din ”state of mind”). På den måde skaber vi optimale betingelser for, at du opnår dybe gennembrud – og gennem nye indsigter finder en frisk og ny måde at se på dagligdagens udfordringer og muligheder. De efterfølgende 3 ugers connection & integration samtaler (online) sikrer momentum og fokus. Alt i alt varige og bæredygtige resultater for dig og din virksomhed.

Inner Wisdom Leadership Immersion giver dig mulighed for:

 1. indsigt i dit mentale design og dermed identificere og arbejde med eventuelle begrænsende faktorer og optimere din ledelsesstil
 2. at øge din evne til at arbejde med dit personlige mentale overskud
 3. at opdage hvordan du frisætter dit og dine medarbejderes potentiale
 4. at opnå dybe gennembrud og nye indsigter gennem transformerende samtaler
 5. at arbejde med komplekse og reelle problemstillinger og udfordringer fra din egen hverdag – nu ud fra en helt nyt og anderledes perspektiv og mind-set

Format:

 • 1:1 onboarding – afklarende målsætningssamtale
 • Gruppe ”opvarmning” og forberedelse (online) – uge 21
 • Retreat: Inner Wisdom Leadership Immersion – 3 dages internat, 28.-30. maj 2024. Holberggård v/Vordingborg
 • Connection & integration. Gruppe uge 23-35 (online). 60-90 min. (Sommerferie uge 27-31)
 • Reunion – gruppe. Live, København. 1 dag. Uge 32.
 • 1:1 adjourney – afsluttende samtale

Det praktiske

Hvornår? 3 dages internat 28.-30. maj 2024. Gruppe “opvarmning” og forberedelse i uge 21.

Hvor? Holberggaard, Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg  https://www.holberggaard.dk/. Holberggaard er en mindre gård, som er gennemrenoveret og nyindrettet til at være et hotel- og konferencecenter. Omgivelserne er de bedst tænkelige: I en storslået park med to søer – og en badesøen. En skøn omgivende natur med udsigt til Storstrømmen og dejlig badestrand.

OBS! Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet – og efter en forudgående ”kemi-samtale” med Steen. Dette for at sikre det rette mix af deltagere (bredde i baggrund og fokusområde) og for gensidigt at afstemme forventninger i forhold til mål og forventet udbytte af forløbet. 

Næste skridt?

Du tilmelder dig her:  http://www.beck-hansen.dk/kontakt

Har du brug for yderligere afklaring?

Så lad os tage en uformel snak online, hvor vi sammen afklarer om retræten er rette match og timing for dig. Du er velkommen til at maile mig http://www.beck-hansen.dk/kontakt eller ringe direkte til mig på 29607278, så aftaler vi nærmere.

Udtalelser fra deltagere på online forløb foråret 2021:

Relationstræning v. Steen Beck-Hansen - deltager tilfredshed er i top
”Inner Wisdom Leadership handler om paradigmet ”indefra- og ud” og om bevidsthed – din egen bevidsthed! … og din evne til at forstå, at det samme gælder for dine medledere, medarbejdere osv. Det er kernen. Det giver ledelse en ny mening. 

Min nye opmærksomhed på hvilket niveau af bevidsthed jeg selv befinder mig på er en kæmpe gevinst i dagligdagen. Det gør mig mere nærværende, nysgerrig, lyttende og fokuseret. 

Inner Wisdom Leadership er 10.000 km væk fra traditionel ”management thinking”. Det er selve essensen af det indre personlige lederskab. Med udgangspunkt i dig som leder og menneske – og ikke i en færdig defineret rolle.

Steen formår at være nærværende i en grad, så man næsten synes, at vi er fysisk sammen i rummet (Note: Online forløb). Han tåler afbrydelser og inviterer til dialog og nye vinkler med interesse og begejstring – man føler sig velkommen og vigtig. Det er klasse!

Er du villig til at lade dig forstyrre, turde se indad og være åben for forstyrrelser, så kan jeg garantere for, at du får mere at tænke over”. Nina Nielsen, Ungdomsskoleleder, Horsens kommune

Relationstræning v. Steen Beck-Hansen - deltager tilfredshed er i top
”Forløbet har været meget inspirerende og givende. Steen er utroligt god til at sætte nye perspektiver på mine refleksioner over min ledelsespraksis og bliver derved medskaber af ny indsigt. 

Steen ’puster’ til min indre glød i forhold til mit professionelle virke og bringer samtidig spændende og brugbare ledelsesværktøjer i spil, som jeg har kunnet føre direkte ind i min kontekst og i min personlige og relationelle ledelse.Steens tilgang til undervisning er unik, og han formår på en meget uformel, men stadig yderst seriøs måde, at skabe et helt særligt læringsrum”. Christian Christensen, skoleleder Langmarksskolen, Horsens


Relationstræning v. Steen Beck-Hansen - deltager tilfredshed er i top
”Jeg har til min egen store overraskelse erfaret, at man på 4 x 1,5 time kan rykke sig markant i sin tankestrøm og sine følelser, ved at arbejde med sin bevidsthed omkring, hvordan jeg bliver og lader mig smitte af andres og mine egne følelser. 

Det har givet mig en ro og et overskud på det helt rigtige tidspunkt i mit liv og min karriere. Jeg er mere nærværende på arbejdet og privat – og det føles rart. 

Jeg var fortravlet og ikke bevidst, jeg var mere fokusere på mål og resultater, møder og referater, visioner og strategier og kunne opleves som overfladisk og fortravlet. 

Nu stopper jeg op, trækker vejret og husker små pauser imellem hvert møde, hvor jeg i min bevidsthed afslutter og mærker efter i mit nervesystem.”  Line Ebbesen Andersen, forstander Lyngdal

Relationstræning v. Steen Beck-Hansen - deltager tilfredshed er i top
Jeg var så heldig at deltage i Steen Becks ”Inner Wisdom Leadership” online forløb i foråret 2021. Steen Beck er en fremragende facilitator for ens indre mindset. I løbet af blot fire gange fik jeg åbnet mit sind for mit indre hamsterhjul og ikke mindst, hvordan jeg kan træde ud af det og tackle konfliktfyldte situationer med en mere konstruktiv tilgang. (blot ved at sætte et punktum).

Vi var i alt 12 ledere, som igennem hinandens udfordringer i lederrollen og hinandens erfaringer med Steen Becks redskaber fik indblik i lederrollens forskellige facetter, og hvordan mindsettet hurtigt kan ændre ens praksis.

Steens positive og nære tilgang til hver enkelte deltager er yderst givende, og hans undervisning er er god blanding af billedsprogsfyldte oplæg med teoretisk funderet redskaber, refleksioner og sparring på deltagernes erfaringer. 

Endnu engang tusinde tak fordi jeg måtte være med…. Vil enormt gerne igen eller på en anden måde…. Eller mere af det ????  Signe Beck Meinicke, Uddannelseschef Silkeborg Gymnasium

Relationstræning v. Steen Beck-Hansen - deltager tilfredshed er i top”Det var fedt at deltage i Steens ”Inner Wisdom Leadership” forløb. 

Min oplevelse var, at vi som ledere i forskellige organisationer, under forskellige rammer, deler de samme udfordringer. Hvordan undgår vi at driften æder os? Hvordan får vi givet os selv luft til at arbejde ud fra klarhed i tankerne? Hvordan bliver vi opmærksomme på vores eget fokus i ledelsesopgaven? Eller som Steen formulerede det: ”Flere punktummer, færre kommaer”.

Det handler for mig grundlæggende om at finde ind til der, hvor man er naturligt nysgerrig, modtagelig for feedback, og kan se de gode mønstre på tværs af alternative løsninger på udfordringerne. 

For mig har det givet mere klare tanker om, hvordan jeg kan være endnu mere autentisk i mit lederskab”. Henrik lange, kontorchef, Rigsrevisionen