Bevidst anerkendende og udviklende feedback

Bevidst anerkendende og udviklende feedback

For løbende at sikre den interne kompetenceudvikling er det afgørende vigtigt, at være i stand til at give og modtage bevidst anerkendende og udviklende feedback medarbejderne imellem, mellem ledere og medarbejdere samt ledere og ledere imellem. Der er et kompetenceudviklingspotentiale i hverdagen – i det daglige samspil og samarbejde, hvor feedback kan bruges til at forløse vores faglige, sociale og kommunikative potentialer.

For at øge forståelsen og tydeligheden når vi taler om feedback med vores kollegaer, kan vi med fordel inddele feedback i tre hovedtyper; anerkendende feedbacklæringsfeedback og konstruktiv kritik.

De forskellige typer af feedback tilgodeser forskellige menneskelige behov, og netop derfor er det en god idé at skabe et fælles sprog.

 • Anerkendende feedback taler til behovet for at føle sig set og føle signifikans.
 • Læringsfeedback taler til behovet for udvikling og fremdrift.
 • Konstruktiv kritik  taler til behovet for grænsesætning og en ærlig og autentisk relation

Anerkendende feedback

Når du gerne vil takke din kollega, eller fortælle dem at du har lagt mærke til deres indsats.

 • Når du takker kollegaen for at hjælpe dig med at færdiggøre dit projekt.
 • Når du får at vide af din chef, at han værdsætter din positive tilgang til dine kollegaer i hverdagen.

Læringsfeedback

Når du vil hjælpe din kollega med at blive enndu dygtigere, enten ved at justere eller opmuntre dem til at fastholde af en bestemt adfærd.

 • Når du fortæller kollegaen hvad du ser, de kunne overveje at gøre anderledes for at blive endnu skarpere i deres budskab under præsentationen.
 • Når du fortæller din kollega, hvordan du ser, at de kan bruge deres særlige evne for struktur og orden i andre aspekter af deres arbejde.

Konstruktiv kritik

Når du ønsker at gøre en kollega opmærksom på hans eller hendes uhensigtsmæssige adfærd i en konkret sammenhæng. Og gennem en konstruktiv og ikke-dømmende samtale sammen finde frem til alternative måder at samarbejde på.

 • Når du oplever, at din kollega gentagne gange dukker for sent op til jeres afdelingsmøder
 • Når en kollega fortæller dig, at du, som mødeleder ved det sidste møde flere gange overså, at hun markerede for at kommentere

Skræddersyet til jer

Vi tilpasser naturligvis forløbet, så det passer til jeres organisation. I forhold til jeres specifikke situation, behov og ressourcer.

Udbytte:

 • Træning i hvordan man giver og modtager bevidst anerkendende og udviklende feedback – herunder kritik
 • Indsigt i de etiske grundværdier, der understøtter en anerkendende fog udviklende feedback
 • Forståelse for anerkendende og udviklende feedback som intern kompetenceudvikling
 • Inspiration og øget bevidsthed om, hvad der metodisk skal til for at etablere og vedligeholde en stærk læringskultur gennem anerkendende og udviklende feedback
 • Øgede kompetencerne til at være kritisk nysgerrige over for sig selv og sine kolleger med læring som mål
 • Blive bedre til at sige sværere ting f.eks. at kunne tale konstruktivt om samarbejdet i og mellem grupperne
 • En fælles metodisk begrebsramme i forhold til bevidst, anerkendende, udviklende og konstruktiv feedback samt øve konkrete tilgange

Relationstræning v. Steen Beck-Hansen - deltager tilfredshed er i top

Kære Steen

Tusind for en rigtig spændende, lærerig og energiskabende dag med dig. Der var tid til indsigt og bevidstgørelse, grin, alvor, masser af modeller og refleksioner  i og omkring feedback og kommunikation.

Der var gode fif og Ideer til, hvad vi kan gøre endnu bedre, og hvad vi blot skal fortsætte med. Tror at vi alle har fået mod på at prøve nyt.

TAK til dig fordi du gav så meget af dig selv. Var autentisk, tillidsskabende og gav os et indblik i kommunikationen og feedbackens verden på lige præcis din måde.

Vi synes alle, at det var en god dag.

Vi ser frem til at modtage dine Power points, så vi har modeller, vi kan genbesøge og kigge på.

Du ønskes en rigtig god dag

Bedste hilsner fra Maria 

Venlig hilsen

Maria Højerslev Møller
Konsulent

Region Sjælland
Koncern Økonomi – Finans og System